CONDICIONS BOTIGA JLC

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

 

Les presents Condicions Generals de Contractació (d'ara endavant, "CGC") regulen el servei de pagament on-line que permetrà la contractació dels serveis oferts en el lloc web www.joventutlescorts.cat (d'ara endavant "el Lloc web"), del que CLUB JOVENTUT LES CORTS n’és el titular.

CLUB JOVENTUT LES CORTS ofereix el Servei de pagament de quotes de les activitats prestades al CLUB JOVENTUT LES CORTS.

Les persones que vulguin beneficiar-se dels serveis del Lloc web hauran d’estar inscrits a les activitats proposades mitjançant el formulari d’inscripció; posteriorment, hauran d'emplenar el formulari previ a la contractació del servei o compra del producte. Aquest registre suposa l'adhesió a les CGC en la versió publicada al moment en què s'accedeixi al Lloc web.

 

1.      PARTICULARITATS PAGAMENT QUOTES

 

1.         Inscripció a les activitats

Per gaudir dels serveis d’activitats esportives a CLUB JOVENTUT LES CORTS és necessari que el soci s’hagi inscrit prèviament a l’activitat corresponent a la quota. A continuació posem el llistat de links per realitzar la inscripció:

 

BÀSQUET

http://joventutlescorts.cat/inscripcio-bq

FUTBOL SALA

http://joventutlescorts.cat/inscripcio-fs

VOLEIBOL

http://joventutlescorts.cat/inscripcio-vb

DANÇA

http://joventutlescorts.cat/inscripcio-ds

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS SANTA TERESA DE LISIEUX

http://joventutlescorts.cat/inscripcio-activitats-stl

 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ITACA

http://joventutlescorts.cat/escola-itaca

 

2.         Procediment i acceptació de pagament de quotes

Durant la navegació s’hauran d’afegir al cistell les quotes que es vulguin comprar clicant “Añadir a la cesta”.

A continuació, si vostè ha finalitzat la compra, haurà d’emplenar el formulari amb les dades requerides i acceptar les presents CGC i la Política de Privacitat.

Mitjançant l’emplenament del formulari esmentat, se li crearà una compte d’usuari de manera automàtica amb la finalitat de gestionar la compra o futures compres a la botiga de Club Joventut Les Corts.

Per a una correcta facturació de la comanda, haurà de complementar les dades del soci sol·licitades. Aquestes dades personals seran tractades segons s'estableix en la política de privadesa del present Lloc Web.

 

3.         Preus i Ofertes

Els preus que figuren inclouen l'IVA corresponent i els restants impostos que en poguessin ser aplicables.

 

4.         Formes de Pagament

La botiga online del CLUB JOVENTUT LES CORTS  accepta targetes de crèdit i dèbit VISA, MASTERCARD i VISA ELECTRON com a pagament.

El pagament amb targeta de crèdit i/o dèbit es realitzarà una vegada efectuada la comanda, mitjançant una passarel·la de pagament segur proporcionada per REDsys. S'emplenarà tota la informació necessària a l'apartat corresponent, facilitant tots els dígits, així com la data de caducitat i les dades de seguretat (nombre enviat al mòbil, targeta de coordenades, etc..) corresponents segons sigui l'entitat bancària.

Les compres realitzades, i les dades, es transmetran de forma encriptada mitjançant certificat SSL, així el procés de compra és segur. Per a major seguretat, la nostra botiga on-line no té accés a informació confidencial relativa als mitjans de pagament.

En el cas que el TPV informés de la denegació de la targeta, es cancel·larà automàticament la comanda, informant online al soci de l'anul·lació.

CLUB JOVENTUT LES CORTS es reserva el dret a rebutjar qualsevol operació realitzada amb targeta de crèdit. En aquest cas procedirem a reintegrar l'efectiu en la targeta original.

Si li interessa realitzar el pagament, per transferència bancària, haurà de seguir les següents instruccions:

 

·         Fer el pagament al número de compte corrent:

ES55 0081 0055 4100 0188 8898 de BANC SABADELL

·         La transferència haurà d'anar a nom, del CLUB JOVENTUT LES CORTS i com a concepte de la transferència només necessitem el nom i cognoms de la persona que gaudirà de l'activitat contractada/pagada.

 

5.         Formalització de comandes

Quan el soci formalitzi la comanda, amb l'acceptació de les CGC i la corresponent confirmació del procés de compra, CLUB JOVENTUT LES CORTS li enviarà un correu electrònic a l'adreça indicada pel soci confirmant tots els detalls de la compra.

 

6.         Cancel·lació de comandes

CLUB JOVENTUT LES CORTS podrà cancel·lar una comanda, durant els 30 minuts posteriors a la sol·licitud realitzada pel soci, per la següent raó:

-          “No confirmació del pagament”.

En aquest cas, el soci serà puntualment informat i, en cas d'haver rebut algun càrrec, serà reemborsat.

 

7.           Desistiment

Si un cop rebuda pel soci la confirmació que ha subscrit la quota corresponent amb CLUB JOVENTUT LES CORTS mitjançant l’enviament per part de CLUB JOVENTUT LES CORTS d’un justificant de recepció per correu electrònic a l’adreça que l’usuari hagi indicat, el soci pot desistir de la contractació sense necessitat de justificació, té dret a fer-ho dins del termini de fins als catorze (14) dies naturals següents a la recepció de la confirmació esmentada i que determina la data de celebració del contracte, sempre que durant aquest període no hagi fet ús de la seva condició com associat del CLUB JOVENTUT LES CORTS accedint al CLUB JOVENTUT LES CORTS beneficiant-se d’algun altre servei relacionat amb la condició d’associat de CLUB JOVENTUT LES CORTS.

Un cop finalitzat el termini de catorze (14) dies naturals, CLUB JOVENTUT LES CORTS no acceptarà cancel·lacions per desistiment de serveis.

El soci que vulgui exercitar el seu dret a desistir del contracte d’acord amb el que s’acaba d’esmentar, ens ho ha de notificar a través d’una declaració inequívoca. Ho pot fer enviant un correu escrit en aquest sentit sota el títol

«Desistiment del contracte d’alta on-line com associat a CLUB JOVENTUT LES CORTS» per correu electrònic a club@joventutlescorts.cat o per correu ordinari a l’adreça següent: C/ Numància, 142, 08014, Barcelona, indicant les dades identificadores del contracte i dels contractants.

 

2.      PARTICULARITATS ÀREA SOCIS

Per utilitzar l'Àrea Socis, el soci haurà d'utilitzar les claus d'identificació personal establertes per CLUB JOVENTUT LES CORTS

Per poder accedir per primera vegada a l'Àrea Socis haurà d'introduir un nom d'usuari (el seu compte de correu) i la contrasenya enviada per correu electrònic per CLUB JOVENTUT LES CORTS

En cas d'oblidar la contrasenya, el soci també podrà fer la petició de nova contrasenya a través del web de CLUB JOVENTUT LES CORTS, i s'iniciarà novament el procés de canvi de contrasenya. 

Aquestes claus d'accés són equiparables a la seva signatura, per tant, són estrictament personals i s'han d'utilitzar segons les condicions del servei.

L'usuari haurà de proporcionar, al seu càrrec, l'equip, els dispositius de connexió a Internet i els plans de servei per accedir al Lloc web i utilitzar-la.

 

1.         Responsabilitat del Soci

Cada Soci disposa d'un usuari autoritzat amb una clau d'accés (nom d'usuari i contrasenya). L'accés està protegit mitjançant clau; el Soci tindrà l'obligació de no donar-la a conèixer a cap altra persona. Així, el Soci es compromet a fer quant estigui a la seva mà per impedir la transmissió no autoritzada de la clau i acorda assumir la plena responsabilitat respecte de totes les activitats que es realitzin sota aquesta clau. A més, l'usuari no ha d'oblidar sortir de l'aplicació quan ja no necessiti accedir-hi. Així mateix, el Soci accepta que CLUB JOVENTUT LES CORTS no contraurà cap responsabilitat pel que fa a l'ús no autoritzat de la seva clau i que haurà de notificar la seva pèrdua, revelació o qualsevol incidència que posi en risc la seguretat de la mateixa quan tingui coneixement d'això.

 

2.         Seguretat d'accés

CLUB JOVENTUT LES CORTS mantindrà dispositius de seguretat adequats per a l'Àrea Socis.

 

3.         Responsabilitat de CLUB JOVENTUT LES CORTS

En tant l'ús de l'Àrea Socis és afegit a la gestió habitual del servei contractat, CLUB JOVENTUT LES CORTS no respondrà de les condicions tècniques i de continuïtat del servei, sense que càpiga reclamació alguna pels Socis per danys o perjudicis derivats de la no disponibilitat del sistema, ni per lucre cessant, dany emergent o costos d'oportunitat.

Els Socis reconeixen que, en utilitzar l'Àrea Socis, s'utilitzen xarxes i instal·lacions que no estan dins del control de CLUB JOVENTUT LES CORTS i que la fiabilitat, disponibilitat i rendiment d'aquestes xarxes i/o instal·lacions estan fora del control de CLUB JOVENTUT LES CORTS. El Soci assumeix tot el risc i responsabilitat respecte a l'ús per la seva banda de xarxes o instal·lacions de tercers.

 

4.         Confidencialitat.

Tota la informació a la qual pugui accedir el Soci a través de l'Àrea Socis és confidencial entre CLUB JOVENTUT LES CORTS i el Soci i està sotmesa a secret professional. En conseqüència no podrà revelar-se a tercers, excepte en el cas del normal de desenvolupament del servei amb CLUB JOVENTUT LES CORTS.

 

5.         Interrupció i terminació.

CLUB JOVENTUT LES CORTS es reserva el dret a cessar, interrompre o denegar l'accés del Soci a l'Àrea Socis per raons tècniques o organitzatives de qualsevol tipus, incloent, per exemple, per millores i manteniment o substitució del programari amb el qual es presta el Servei, a qualsevol moment, sense responsabilitzar-se dels danys que el Soci pogués sofrir en relació a expectatives de funcionament del servei.

CLUB JOVENTUT LES CORTS realitzarà esforços raonables per notificar al Soci qualsevol tall d'energia o procediment previst que pogués afectar a la disponibilitat general de l'Àrea Socis.

En qualsevol moment, qualsevol de les Parts, al seu exclusiu arbitri, podrà cancel·lar l'ús de l'Àrea Socis mitjançant notificació a aquest efecte a l'altra part per escrit i sense necessitat de preavís.

 

3. REGULACIÓ GENERAL

 

1.         Nul·litat

En cas que qualsevol clàusula de les presents CGC sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents CGC.

 

2.         Responsabilitats de CLUB JOVENTUT LES CORTS

CLUB JOVENTUT LES CORTS es compromet a prestar els serveis que s'estableixin en les presents CGC. CLUB JOVENTUT LES CORTS es compromet a implementar successives millores tècniques per a la millora del Servei.

 

3.         Modificació de les condicions d'ús

CLUB JOVENTUT LES CORTS es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir algun dels punts de les CGC, en qualsevol moment i sense previ avís. Per aquest motiu, es recomana al Soci que procedeixi a la seva lectura cada vegada que visiti aquest Lloc web. Les condicions establertes en les CGC estaran sempre disponibles en un lloc visible, lliurement accessible per quantes consultes vulgui realitzar. En qualsevol cas, l'acceptació de les CGC serà un pas previ i indispensable a l'adquisició de qualsevol producte disponible a través del Lloc web.

 

4.         Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. En cas de controvèrsia que es derivi de les presents condicions generals i per a la resolució dels conflictes, les parts se sotmeten, a la seva lliure elecció, i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari. 

 

Estigues al corrent de l'actualitat que ens envolta

NOTÍCIES

Vols ser un comerç col·laborador del Club?

+INFO

Tots els partits i activitats del cap de setmana

AGENDA