ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ITACA

Psicomotricitat (P3), Jocs motrius (P4), Poliesportiva (P5), Bàsquet i Voleibol

Una temporada més el Club Joventut Les Corts i l’AMPA del CEIP Itaca, s’encarregaran de gestionar les activitats extraescolars esportives d’infantil, bàsquet i voleibol del centre.

 

 

Les activitats extraescolars esportives que els seus fills/es realitzen durant el curs estan dissenyades per l’equip de direcció esportiva del Club Joventut Les Corts. Estan adaptades a l’edat i, en la mesura del possible, al nivell i les capacitats de cada participant. La programació de les activitats, els horaris i els llocs on es realitzen, formen part d’un procés de col·laboració entre l’AMPA del centre i el Joventut Les Corts.

 

La inscripció a les activitats extraescolars esportives pel curs 2017/2018 s’iniciarà el proper dia 29 de maig a les 10.00 hores, mitjançant aquesta pàgina web.

 

Totes les activitats han estat homologades per l’Institut Barcelona Esports, dins la campanya de subvencions a infants i joves, d’entre 6 i 17 anys, per la pràctica esportiva fora de l’horari escolar. Per tant, un cop l’Ajuntament ens posi a disposició les Bases, les farem arribar a tots els inscrits a les activitats del curs 2017 – 2018.

 

Igual que el curs passat, la inscripció es realitzarà “online” i caldrà seguir els passos que ens vagi marcant el formulari d’inscripció.

 

En el següent quadre especifiquem els imports de les diferents quotes pel curs 2017 – 2018:

 

 

Les quotes de les activitats van lligades a la condició d’associat/ada al JLC, per tant caldrà fer-ho constar durant el procés d’inscripció.

 

Les inscripcions amb pagament anual seran efectives un cop s’hagi realitzat el pagament, amb un màxim de 7 dies posteriors a la inscripció. L’activitat del curs 2017-2018 s’iniciarà el dilluns dia 18 de setembre i la data prevista per la finalització serà el dia 20 de juny de 2018.

 

Les activitats de bàsquet de 3er a 6è i les de vòlei de 5è i 6è són activitats amb les que s’inclou la participació en competicions, per tant amb la inscripció va lligada la participació en aquestes activitats de caire setmanal.

 

Degut a que els espais i els horaris són limitats, les activitats no es podran moure dels dies i horaris establerts. La inscripció dels grups es podrà ampliar si els espais ho permeten.

 

Els participants amb NEE (Necessitats educatives especials) es tractaran de forma individualitzada per tal d’analitzar les possibilitats d’inclusió a les activitats programades pel curs 2017 – 2018.

 

Donat que les quotes mensuals de les activitats es cobren a primers de mes, les baixes caldrà comunicar-les mitjançant el formulari oficial i abans del dia 20 del mes anterior a la baixa. En cas contrari l’import de la quota mensual no serà retornada.

 

Podeu iniciar el procés d’inscripció clicant al següent enllaç:

 

INSCRIPCIÓ ACTIVITATS

 

Si necessiteu ajuda per realitzar l'inscripció, ens podeu enviar un correu electrònic a club@joventutlescorts.net i concertar una cita per ajudar-vos a realitzar-la. L'horari d'atenció per ajudar-vos a realitzar-la serà de dilluns a dijous de 10h a 14h, i de 18h a 20h.

 

Si teniu dubtes sobre les activitats, us facilitem els correus electrònics dels coordinadors:

 

INFANTIL: Zeus Guerola (esportescolar@joventutlescorts.cat)

 

VOLEIBOL: Marta Peña (volei@joventutlescorts.cat)

 

BÀSQUET: Albert Cañellas (escolabasquetjlc@gmail.com)

 

Estigues al corrent de l'actualitat que ens envolta

NOTÍCIES

Vols ser un comerç col·laborador del Club?

+INFO

Tots els partits i activitats del cap de setmana

AGENDA