MUTUALITAT BÀSQUET

Temporada 2017-2018

Les cobertures de la mutualitat de bàsquet són les exigides al Reial Decret 849/1993 de 4 de Juny (BOE-A-1993-16129).

Es cobreixen els accidents corporals per lesions del federats amb llicència validada en competicions organitzades per l’FCBQ (partits i entrenaments), així com in itinere.

D’acord amb l’article 100 de la Llei 50/1980, de 8 d’octubre (BOE-A-1980-22501) de contracte de l’assegurança s’entén per accident la lesió corporal derivada d’una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la voluntat de l’assegurat, sobrevinguda pel fet de la pràctica esportiva.

No tindran consideració d’accident les patologies degeneratives i altres que, encara que estiguin en estat latent, es manifestin de forma sobtada.

Tanmateix s’inclouen les lesions accidentals no traumàtiques (LANT) que puguin afectar al sistema ossi, muscular o articular.

Durant la temporada 2017-2018 el cost de la mutualitat esportiva pels jugadors i jugadores de bàsquet és la següent:

 

JUGADORS/ES DE PREMINI FINS A CADET: 22€

JUGADORS/ES JUNIORS I SÈNIORS: 82€

 

Aquestes quantitats seran abonades pels jugadors/es al Club mitjançant una de les següents vies:

- Jugadors/es que ja tenen domiciliades les quotes mensuals: domiciliació bancària per rebut, que girarà el Club quan la FCBQ ens giri els rebuts.

- Jugadors/es que han fet el pagament anual de l'activitat: a través de la botiga online o per transferència bancària (en aquests casos s'avisarà per correu als jugadors que ho han de fer per aquesta via):

JUGADORS/ES DE PREMINI FINS A CADET

JUGADORS/ES JUNIORS I SÈNIORS

 

 

JUGADORS/ES DE PREMINI FINS A CADET (POLISSA 037523356)

PROTOCOL D’ACTUACIÓ JUGADORS/ES DE PREMINI FINS A CADET

QUADRE MÈDIC JUGADORS/ES DE PREMINI FINS A CADET

COBERTURES JUGADORS/ES DE PREMINI FINS A CADET

 

 

JUGADORS/ES JUNIORS I SÈNIORS I ENTRENADORS (POLISSA 037520743)

PROTOCOL D’ACTUACIÓ JUGADORS/ES JUNIORS I SÈNIORS I ENTRENADORS

QUADRE MÈDIC JUGADORS/ES JUNIORS I SÈNIORS I ENTRENADORS

COBERTURES JUGADORS/ES JUNIORS I SÈNIORS I ENTRENADORS

 

MOLT IMPORTANT: Per accedir als serveis de qualsevol Centre Mèdic és imprescindible disposar de l’ AUTORITZACIÓ PRÈVIA DE LA COMPANYIA, d’acord amb els protocols d’actuació en cas d’accident, sense aquest requisit previ, ni la Companyia ni l’FCBQ donaran cobertura al sinistre.

Només en cas d’ URGÈNCIA CLÍNICA VITAL es donarà cobertura sense haver comunicat l’accident prèviament.

Es contemplen dos tipus d’accidents:

URGÈNCIA CLÍNICA VITAL: S’entén con aquell accident d’urgència vital. En aquest cas, sense cap pas previ, anar al centre mèdic més proper.

ASSISTÈNCIA D’URGÈNCIES: S’entén com aquell accident que, sense ser d’urgència vital, la seva demora pot provocar que la lesió empitjori. En aquest cas hi ha que dirigir-se a un dels centres concertats (mirar quadre adjunts a dalt, segons categoria) en les 24h següents a l’accident.

S’ha de trucar al 902 102 687 i s’ha d’informar del nom i cognoms, numero de llicència (normalment és el DNI) i numero de pòlissa (citat a la part superior del tex, segons categoria). Tots aquestes dades també es troben a la mateixa llicència. Una vegada comunicat al telèfon, la companyia ens donarà una autorització. Es necessari que el jugador/a porti la seva llicència i numero d’autorització al centre.

Es obligatori davant qualsevol lesió o accident també comunicar-ho per escrit a Direcció Tècnica de Bàsquet (basquetjlc@gmail.com) abans de 7 dies des de la lesió.

Davant qualsevol lesió, el jugador també podrà utilitzar la seva mútua privada, però mai a través de la SEGURETAT SOCIAL (excepte en casos d’Urgència Vital).

 

Estigues al corrent de l'actualitat que ens envolta

NOTÍCIES

Vols ser un comerç col·laborador del Club?

+INFO

Tots els partits i activitats del cap de setmana

AGENDA