P3 - P4 - P5 SANTA TERESA

Els nens i nenes que cursen P3, P4 i P5 poden realitzar amb nosaltres sessions d'activitat física on treballem la psicomotricitat, els jocs motrius i jocs pre-esportius.

L'objectiu principal d'aquestes sessions és desenvolupar les habilitats motrius bàsiques dels més petits per tal d'evolucionar el seu potencial i poder gaudir en un futur pròxim de qualsevol esport individual o col·lectiu.

Les sessions motrius es basen en el moviment corporal a través de jocs motrius i circuits diversos. Es treballa el control en el moviment, l’equilibri i l’orientació en l’espai i el temps: lateralitat.

Treballem la psicomotricitat a través de circuits molt variats; fer‐los ens ajuda a conèixer i a dominar millor el nostre cos adquirint major autonomia i seguretat en nosaltres mateixos.

Durant el joc simbòlic els nens exterioritzen les seves emocions, els seus desitjos i necessitats en un marc de relació i de comunicació constant.

A l'etapa final de P4 i durant el curs de P5, introduim activitats pre-esportives de modalitats individuals (badminton, tenis taula, tenis, golf recreatiu, atletisme...) i col·lectives (bàsquet, volei, futbol, hoquei, handbol...) per tal de que el nen tingui una adaptació senzilla al seu futur esportiu.

 

Dins la quota de l’activitat, pels alumnes de P3-P4-P5, s’inclou el monitoratge de desplaçament del centre d’infantil al Pavelló on realitzaran les activitats.

 

OBJECTIUS DE LES SESSIONS:

Control i consciència corporal:

Desenvolupar la capacitat d’ajuts posturals i domini de la lateralitat.

Adquirir el control de l’equilibri motor realitzant equilibris i equilibracions.

Desenvolupar el control de la respiració i relaxació.

Desenvolupar el control tònic

Organitzar-se en l’espai i el temps a través dels seus moviments.

 

Habilitats motrius bàsiques:

Desenvolupar la capacitat de realitzar diversos tipus de desplaçaments, basats en les quadripèdies, trepar, enfilar-se, reptacions, marxes i curses.

Descobrir la capacitat de realitzar diversos tipus de salts.

Adquirir el control corporal realitzant girs transversalment i longitudinalment.

Treballar la capacitat de passar i rebre objectes, efectuant llançaments i recepcions.

Treballar la possibilitat de colpejar un objecte, botant o xutant, per tal d’aconseguir el seu moviment i la seva conducció.

 

Capacitats Coordinatives:

A través de la coordinació conscient dels moviments, s’assoleix el control i el domini dels propis moviments. Així s’assoleix, fomenta i possibilita la creació de nous esquemes motrius.

 

 

Entitat afiliada a la Federació Catalana de Bàsquet, Federació Catalana de Futbol, Federació Catalana de Voleibol, Federació Catalana de Ball Esportiu i Consell de l'Esport Escolar de Barcelona (CEEB).

Joventut Les Corts